Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksAntarabangsa

​​Di peringkat antarabangsa, Brunei Darussalam telah menjadi ahli kepada beberapa Konvensyen Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu:

  • Konvensyen Vienna mengenai bahan-bahan yang mengurangkan Lapisan Ozon dan ini telah ditandatangani pada 26 Julai 1990,
  • Protokol Montreal dimana ianya telah ditandatangani pada 27 Mei 1993 dan pindaannya telah dibuat sejak 2009,
  • Basel Konvensyen Mengenai Kawalan Pergerakan Rentas Sempadan Sisa Berbahaya dan Pelupusan dimana ianya telah ditandatangani pada 16 Disember 2002,
  • Walaupun Brunei Darussalam bukan merupakan ahli sepenuhnya bagi Konvensyen Stockholm mengenai Pencemar Berterusan Organik, Brunei Darussalam mempunyai peluang untuk menerima bantuan teknikal dalam melaksanakan projek "Penilaian Negara dan Inventori Dioksin dan Furan" pada Disember 2002.