Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKonsultan dan Perkhidmatan Alam Sekitar

Pihak Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi sukacita memaklumkan bahawa Permohonan Penyenaraian Firma Konsultan di Kementerian Pembangunan telahpun dibuka.


Sehubungan dengan itu, dimaklumkan kepada konsultan-konsultan alam sekitar supaya dapat memohon secara rasmi ke Kementerian Pembangunan bagi melayakkan untuk mengikuti tawaran projek-projek Kerajaan/Swasta yang terlibat dengan kerja-kerja Penilaian Kesan Alam Sekitar (Environmental Impact Assessment, EIA) dan/atau Pelan Pengurusan dan Pemantauan Alam Sekitar (Environmental Management and Monitoring Plan, EMMP) bagi Aktiviti-Aktiviti Terjadual ("Prescribed Activities").


Syarat-syarat bagi konsultan-konsultan untuk disenaraikan sebagai firma konsultan di Kementerian pembangunan adalah seperti berikut:

Pemilik / Rakan Kongsi:

  • Pemegang kad pintar KUNING atau MERAH;
  • Bagi rakan kongsi, salah seorang Pengarah mestilah pemegang kad pintar KUNING;
  • Mempunyai kelulusan ijazah dalam Sains, Teknologi atau Kejuruteraan;
  • Perlu mempunyai sekurang-kurangnya TUJUH (7) tahun pengalaman dalam kerja-kerja pengurusan alam sekitar dan bergiat aktif dalam penyediaan kajian EIA sekurang-kurangnya LIMA (5) tahun.

 Firma:

  • Berdaftar dengan Pejabat Pendaftaran Syarikat;
  • Mempunyai pejabat tetap di Brunei;
  • Mempunyai pekerja yang berkebolehan untuk menyediakan kerja-kerja EIA dan EMMP bagi sesuatu projek;
  • Berkeupayaan memberikan perkhidmatan profesional berterusan.


Borang Permohonan Penyenaraian Firma Konsultan serta dokumen-dokumen yang diperlukan hendaklah dihadapkan ke alamat berikut:

Sekretariat Jawatankuasa Melantik Konsultan

Divisyen Pembangunan Infrastruktur, Tingkat 2

Bangunan Kementerian Pembangunan

Bandar Seri Begawan BB3510

Negara Brunei Darussalam

Pihak Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi akan mengemaskinikan senarai konsultan-konsultan alam sekitar yang berjaya mendaftar dengan Kementerian Pembangunan dari masa ke semasa.