Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linkse-Waste Services

Pusat Pengumpulan Sisa Buangan Elektrikal dan Elektronik (E-waste)

     A) Pusat Pengumpulan E-waste (Untuk Orang Awam Sahaja)

            Peta Stesen Pindah Sg Akar


Sg Akar Transfer Station.png


     B) Pusat Pengumpulan E-waste (Untuk Agensi- Agensi Kerajaan)

          Peta Tapak Pelupusan Sg Paku


Sg Paku Landfill.png


MuatTurunNoteForm.png


1) Sila isi dan lengkapkan Borang Consignment Note E-Waste (Bahagian A, B, C dan D sahaja)

2) Lampirkan dokumen-dokumen yang relevan (Memorandum/Surat dan Surat Kebenaran dari

    Kementerian Kewangan dan Ekonomi)

3) Hantar Borang Consignment Note E-Waste bersama dokumen-dokumen relevan ke alamat:


    Pengarah,

    Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi

    Tingkat 4, Bangunan Tumasek Plaza,

    Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha

    Bandar Seri Begawan BA 1910

    Negara Brunei Darussalam